Hvad er ”LEAN Construction”?

BAM anvender LEAN Construction til at skabe værdi for kunden og løbende forbedringer. Identifikation af kundeværdi handler om at identificere den værdi, virksomhedens ydelser har for kunderne – ydelser, som bidrager direkte til slutproduktet.

Denne tankegang kommer fra bilindustrien og har betydet mange forbedringen inden for omkostningsreduktion, korter gennemløbstider og løbende forbedringer. Eksempelvis: en mere effektiv udformning af produktionsprocessen ved at gå kortere afstande og sikre at de nødvendige materialer er tilstede til tiden på de respektive arbejdssteder. LEAN Construction er en transformation af denne filosofi fra bilindustrien. Det vigtigste forhold fra LEAN Construction er for os: Inddragelsen af produktion, projektering og leverandørkæde i forbedringsprocesserne.