Hvad gør LEAN Construction for medarbejderne?

LEAN Construction giver mulighed for bedre kontrol med byggeprocessen.

Med LEAN Construction har vi bedre styr på omkostningerne. Dårlig kommunikation, ineffektive byggeprocesser, mange reparationer og manglende opfyldelse af forventninger er mere og mere fortid. BAMs medarbejdere og samarbejdspartnere på opgaverne oplever ligeledes fordelene ved LEAN Construction. Forsinkelser, overtid og reparationsarbejder bliver mere sjældne. Praktisk erfaring giver mulighed for løbende forbedringer af arbejdsopgaverne, byggepladsens indretning og projektet, hvor planlægningen foretages på dagsniveau. Planlægningens detaljeringsgrad og opfølgning på det daglige stade er et vigtigt værktøj. Formålet, at arbejdet udføres korrekt første gang, og dermed ikke skal omgøres.