Anvendelse af LEAN Teknikker

Til opnåelse af de tidligere nævnte mål bruges forskellige LEAN Teknikker, hvor en af de mest kendte teknik er den såkaldte ”PULL-planlægning”. Dette medfører, at alle parter enes om en fælles planlægning. Der er dog flere teknikker, som bruges inden for LEAN Construction. Nogle af disse teknikker er:

LEAN Planlægning: Alle de involverede parter opbygger sammen en tidsplan på dagsniveau.

Udførelse af små serier: Ved at opdele eksempelvis et stort gulv i tre dele, vil det tage mindre tid at gøre gulvet klart for opstart af næste proces. Ved færdiggørelse af den første del, vil arbejdet med vægge (næste proces) påbegyndes. Arbejderne kan efterfølgende udføres sideløbene. I korte træk betyder det, at arbejderne kan påbegyndes tidligere (og udføres sideløbende), hvorfor intervallerne er mindre og tilsvarende for gennemløbstiderne. 

Kortlægning af værdistrømme: Med en kortlægning af værdistrømme (VSM) er det let at visualiserer værdistrømmen for et produkt eller en service. Visualiseringen vil vise alle aktiviteter i en proces (gennemløbstider, ventetider etc.), og indeholde en vurdering af den tilførte værdi. Formålet med VSM er at fjerne alle aktiviteter, som ikke tilfører værdi til slutproduktet.

Concurrent Engineering: Det er en metode, hvor projektteamet sideløbende med (og i samme rum) produktionen udvikler koncept for eller helt nye projekter (produkter).

Just in Time (JIT): Logistik metode om leverance af materialer og services til kunden. Dette reducerer den fysiske plads til produktionen. Lagrene mindskes, hvilket betyder mindre kapitalbinding samt risikoen ved skader begrænses.

Daily Stand: eller morgenmøde, er et kort dagligt møde, hvor projekt- eller byggeteam mødes, gennemgår og diskuterer dagens opgaver. Dette er et meget vigtigt møde i forhold til arbejdet med løbende forbedringer og implementering af disse.

5S: Denne teknik beskriver i 5 trin, hvorledes arbejdspladsen renholdelse. De 5S'er står for: Sortere, Systematisere, Skrubbe, Standardisere, Selvdisciplin.

Disse teknikker sigter på at byggeprocessen bliver så effektiv så mulig.