Hvad gør LEAN Construction for kunden?

Reduktion i byggeomkostningerne, forbedring af gennemløbstider og sikkerhed.

Byggeprojekter er ofte lange, komplicerede og der er mange parter involveret. Igennem forløbet opstår der ofte ændringer og uventede hændelser, som påvirker tiden, budgettet og kvaliteten. Vil det være rart, hvis en bygherre kan foretage ændringer uden at processen forstyrres eller udvides. Dette er muligt ved hjælp af LEAN Construction og de dertil forbundne LEAN Teknikker.

Når kunden, rådgivere, bygherre, entreprenører og øvrige partere fra starten fokusere på at tilføre værdi, kan afstande reduceres, omkostninger reduceres, gennemløbstider og sikkerhed forbedres.