Hvad gør LEAN Construction for byggeriets partnere?

Planlægning og gode relationer til alle byggeriets partnere er essentielt i arbejdet med at reducerer byggeomkostninger, gennemløbstider og forbedring af sikkerheden. Vores underentreprenører og leverandører er i denne proces lige så vigtige som kunden, rådgiverne og håndværkerne.

Vi skal helt fra start af opgaven samarbejde med alle byggeriets partnere for at kunne opnå kortere gennemløbstider, lavere byggeomkostninger og bedre sikkerhed. BAM har derfor igennem flere år samarbejdet med en fast kreds af leverandører. Til særlige typer af opgaver foretages samarbejdet med afgrænset antal partnere, hvor samarbejdet ofte opstarter i tilbudsfasen. Igennem mange overvejelser og diskussioner afstemmer vi sammen vores tilbud for projektet. På denne måde afstemme vi tidligt risici og vi forsøger at eliminere dem. Tillige søger vi at fjerne dobbeltarbejde og spild. Denne måde, at arbejde på, kræver en investering af tid og i samarbejde, men det betaler sig.