BIM – Realisationsfasen

BAM anvender BIM på forskellige måder igennem realisationsfasen. Således kan vi bruge BIM til eksempelvis logistikplaner, hvormed materialelevering kan tilpasses i realtid i forhold til fremskridtene i byggeriet. Vi kobler byggeriets stade til lagerbeholdningen på det nærliggende logistik-hub tæt på byggepladsen. På denne måde kan vi vurdere, hvordan leveringstiderne skal justeres. Leverandørerne levere de nødvendige leverancer til logistik-hub’et.

Dette har et antal fordele:

  • Ingen lagere på byggepladsen
  • De nødvendige materiale er altid til stede
  • Transport til byggepladsen sker uden for arbejdstiden
  • Vi reducerer forstyrrelser fra trafikken
  • Affald afskaffes fra åstedet. Byggepladsen er ren og ryddelig.
  • Det nedbringer pengespildet, da der ikke længere foretages levering fra en enkelt leverandrør

Med BIM har kunden altid den nyeste information og får på et tidligt stade en god fornemmelse af slutprodukt. Et byggeri som tage højde for kundens behov. Ved færdiggørelsen er der en bygning, som er forbundet med en database med al information, som er nødvendigt for drift, nødsituationer og ændringer. Tilstedeværelsen af en konsistent As-built-model, som er en kombination af krav, dokumenter, 3D-model og sammenhængende data, betyder at alle informationer er tilstede og opdateret, og kan administreres centralt, som en del af en samlet komplet bygnings-fil: en model indeholdende alle informationer.