BIM – ”Engineering fase / Projekteringsfasen”

BAM arbejder tæt sammen med sine partnere i design-og konstruktionsfasen. Med BIM sikrer vi koordineringen af de forskellige designmodeller og tegninger og data fra design, implementering og produktion. Vi opnår effektivitet igennem optimal brug af data. BIM betyder også, at vi kan visualiserer alle processer. Visualiseringerne bruges sammen med vores kunder og partnere til at skabe indsigt i de forskellige dele i konstruktionsprocesserne, og det forbedrer kommunikationen med hinanden. Kort sagt, BIM er for os, den røde tråd i administrationen, kontrollen og overvågningen af hele informationskæden.

Neden for et antal interessante eksempler:

Vi undgår konflikter igennem godt samarbejde med alle partner involveret i projektet og igennem 3D-simulering, hvor vi bruger såkaldte konflikt-detekterings-teknikker. Dette kontrollerer vi for alle tilslutninger i installations-, konstruktions- og bygningsdele tidligt i projekteringsfasen. Dette giver mulighed for en kort projekteringstid. Som sagt, anvender vi i denne fase simuleringer. Vi kan for eksempel derfor på et tidligt stade at vælge type af klimakontrolsystem. Dette testes herefter under forskellige forhold, hvilket endeligt giver et bedre slutprodukt.

Igennem kobling mellem planlægning og omkostninger til modellen, kan vi gøre konsekvenserne for ændringer lettere tilgængelige for kunden, som dermed er bedre rustet i forbindelse med eventuel foretagelse af ændringer.

Med BIM modtager kunden et godt billede af slutresultatet. Vi visualiserer de forskellige konsekvenser af valg for kunden i projekteringsfasen. Det giver kunden sikkerhed og skal sikre beslutningerne.