BIM – Driftsfasen

BAM benytter ligeledes BIM i driftsfasen. Ved hjælp af genbrug af data kan vi anvende BIM. Dette giver os vigtig information ved indarbejdelse af ændringer af systematiske eller større vedligeholdelsesopgaver. Idet systemet er baseret på fejlrapporter og teknisk information, er det muligt at planlægge og fokuserer vedligeholdelsesarbejdet. Alt denne information får vi fra BIM

Vi følger bygningens energiforbrug med BIM. Vi kan lave simulationer, hvorigennem vi kan få fuld kontrol med komfort- og energimæssige optræden.