Hvad er BIM?

En effektiv, organiseret og berigende informationsstrøm, som er koblet sammen på en tilgængelig måde. I virkeligheden betyde BIM for BAM en entydig måde at arbejde med og behandle informationer på.

Vi indarbejder tidligt i projektet alle tilgængelige informationer i en 3D-model. De centrale oplysninger omkring eksempelvis konstruktionselementer og bygningsinstallationer er hermed hele tiden er tilgængelige. Dette betyder, at kunden får et bedre slutprodukt uden de traditionelle fejl. Et produkt som tidligt bliver indarbejdet ud fra kundens behov, og som dermed er genkendeligt, som slutprodukt.

Det vil endeligt være en bygning, hvor der er tilkoblet en database med alle de bygningsmæssige specifikationer, som er nødvendige for drift, nødsituationer og ombygninger.

På den ene side understøtter BIM processen med udvikling, konstruktion, vedligeholdelse og drift af bygninger. Det indebærer en generering, tilpasning, kontrol samt sikring af de bygningsrelaterede informationer.
På den anden side danner BIM modellen en virtuel model, hvor de fysiske og funktionelle karakteristika er logget. Modelen fungerer, som en fælles videns- og informationskilde omkring beslutninger samt planlagte livscyklusaktiviteter.