Byggeri for fremtiden

BAM Danmarks byggerier er med til at danne rammerne for mennesker i fremtiden

Vi står bag nogle af de senere års mest nytænkende skole- og institutionsbyggerier, bag markante firmadomiciler, erhvervsbyggeri og kontorbyggeri.

Vores referencer omfatter:

Multifunktionsbyggeri, læringshuse, , skolebyggerier, infrastrukturprojekter, kontorbyggeri, administrations- og servicebyggeri.

DTU Risø renoverer og nybygger BAM Danmark DPIV, Vindenergi. Der er blandt andet tale om laboratoriebyggeri, der stiller høje krav til udsugning, vibrationsfrie fundamenter etc. og værkstedsbyggeri, som skal danne grundlaget for fremtidens forskning i vindenergi. I forbindelse med Amagerværket har BAM Danmark opført administrations- og servicebygningen HOFOR BIO4.