Nybyg: Sluseholmen Skole

Sluseholmen skole bliver en ny 3-sporet skole, som skal opføres på Sluseholmen mellem Sjællandsbroen og Ved Stigbordene. Skolen kommer til at rumme ca. 840 elever. Udover selve skolen, som bliver på fem etager (stue til 4. sal), bliver der opført et parkeringshus samt en sportshal. Sportshallen vil, med sin placering på toppen af p-huset, få udsigt over hele kvarteret og den bliver et lysende vartegn for hele Sluseholmen-kvarteret.

Projektbeskrivelse

Sluseholmen Skole inkluderer, udover tre folkeskolespor, arealer til Københavns kommunes fritidsordning (KKFO), fritidsklub, madskole og idrætshal på Sluseholmen. Den nye skole på Sluseholmen bliver en grøn lunge for hele kvarteret, og med et indbydende grønt tagterrasse-landskab og tæt forbindelse mellem skole og det omgivende kvarter, vil skolen tilbyde bydelen et nyt attraktivt grønt byrum til leg, bevægelse og ophold. Hovedindgangen beliggende mod Ved Stigbordene, og herfra skabes et sammenhængende og opadstigende forløb, som ender ved det tilhørende parkeringshus, hvorpå idrætshallen er placeret. Dette åbne terrasselandskab skal sikre dobbeltudnyttelse af byggeriets skole- og fritidsarealer. De omkringliggende kanaler skal bruges aktivt som læringsmiljø for skolen, og derfor etableres der flydepontoner og dertil indrettede læringspavilloner til formålet. 

Det fire etager høje parkeringshus beliggende ud mod Sjællandsbroen skal afskærme skolen for den store trafikåre. Idrætshallen på toppen af parkeringshuset skal også udnyttes dobbelt ved både at fungere til skolens daglige aktiviteter samt aktiviteter for fritidbrugere om aftenen. Idrætshallens store glasparti vil give en storslået udsigt over Amager Fælled og fungere som et fyrtårn, der byder Københavns gæster velkommen ved Slusen. 

Projektdetaljer

Bygherre
Københavns Kommune


Arkitekter
JJW Arkitekter A/S


Landskabsarkitekt
Thing Brandt Landskab ApS


Rådgivende ingeniør, konstruktioner
AB Clausen A/S


Rådgivende ingeniør, installationer
JL Engineering A/S


Udførelse
BAM Danmark A/S


Bruttoetageareal
ca. 12.500 m2


Byggeperiode
Primo 2021 - august 2023


Kontraktform
Totalentreprise


Share on social media

Flere billeder

Location