Nybyg og renovering: DTU Risø DPIV, Vindenergi

Instituttet DTU Vindenergi, beliggende på DTU Risø Campus, udvides med tre nye bygninger samt ombygger to eksisterende bygninger. De nye faciliteter skal understøtte forskning i grøn vindenergi. Projektet omfatter kontorer, laboratorier samt værksteder, som skal danne grundlag for instituttets fremtidige forskning. Projektet forventes færdigt juli 2021.

Projektbeskrivelse

Projektet, som skal huse instituttet DTU Vindenergi, består af tre nye bygninger samt ombygning af to eksisterende bygninger. 

Projektet skal opføres på DTU Risø Campus, beliggende nord for Roskilde, som siden 1956 har huset forskning i energi. Forskningen har dog skiftet fra et nukleart fokus tidligere til mere bæredygtige energiteknologier, herunder vindenergi, i dag. Bygningsstyrelsen ejer bygningerne som huser DTU Risø, hvorfor bygningsstyrelsen er bygherren på projektet, mens DTU står som lejer. 

Med kombinationen af om- og nybygning skal projektet give de berørte medarbejdere moderne kontorfaciliteter samt tidsvarende og moderne laboratorie- og værkstedsfaciliteter der lever op til nuværende standarder, og som kan udgøre rammerne for ny eksperimentiel forskning. 

Nybyggeriet skal indeholde værkstedsfaciliteter, et laserlab, gangarealer samt eksperimentelle faciliteter og skal bane vejen for nye forskningsmuligheder inden for vindenergi for det globalt ledende institut. De nye bygninger har et samlet bruttoareal på 4.685 m2

Ombygningen af de to eksisterende bygninger vil have til formål at skabe nye rammer for administrations- og kontorarealerne. Denne del af projektet har et samlet bruttoareal på 3.210 m2

Designmæssigt bibeholdes den oprindelige bebyggelsesstruktur på Campus, der i hovedtræk består af nord-sydvendte bygninger der forbindes af gangarealer, hvorved der dannes en kamstruktur. 

Bygningerne er placeret i grønne omgivelser på halvøen Risø i Roskilde Fjord, og det nye landskab omkring bygningerne etableres i tråd med den eksisterende landskabsarkitektur med grønne gårdrum.

Projektdetaljer

Bygherre
Bygningsstyrelsen 


Arkitekter
CCO architects & Jesper Langvad architects


Ingeniør
Norconsult 


Udførelse
BAM Danmark A/S


Bruttoetageareal
Nybyg: 4.540 m2, Renovering: 3080m2


Byggeperiode
Sep 2019 - juli 2021


Kontraktform
Totalentreprise


Share on social media

Flere billeder

Location