Nybyg: Ny Skole i Kødbyen

BAM Danmark har i samarbejde med Nord Architects, BBP Arkitekter, ingeniørvirksomheden Norconsult og landskabsarkitekterne BOGL, vundet totalentreprisen på opførelsen af den nye skole i Kødbyen. Totalentreprisen blev udbudt af Københavns Kommune, der efter en prækvalifikationsrunde med 12 ansøgere, valgte tre totalentreprenører til at deltage i konkurrencen. 

Skolen i Kødbyen bliver en tresporet skole med idrætshal og madskole og eget produktionskøkken. Den nye skole bliver et aktiv for lokalmiljøet og københavnere i almindelighed, da de får mulighed for at benytte skolens faciliteter udenfor normal skoletid.  

Den nye skole placeres på hjørnet af Skelbækgade og Ingerslevsgade ud mod Dybbølsbro og som nabo til Den Hvide Kødby. Visionen med byggeriet er blandt andet, at skolen kommer til at skabe en sammenhæng med Kødbyen, hvor udearealerne glider sammen med kvarteret. Skolegården bliver derfor åben for adgang udefra, ligesom skolens faciliteter også skal bruges af det lokale foreningsliv. 

Indgangshallen bliver skolens centrale torv – et åbent rum, hvor alle etager og faciliteter er forbundet med hinanden. 0.-3.-klasserne placeres øverst i bygningen med udgang til udearealer på taget af bygningen. 4.-6. klasse og 7.-9. klasse benytter den midterste del af bygningen, hvor der er adgang til skolegården i niveau med det omgivende bykvarter. For at sikre at fritidsbrugerne har nem adgang til idrætshal og madskole-faciliteter, er de placeret nederst i skolebygningen. 

Byggeriet vil stå klart til skolestart i 2024. 

Bæredygtighed 

Kødbyens nye skole bliver en bæredygtig skole, der inddrager elementer og tiltag, som understøtter visionen for skolen – miljømæssigt, økonomisk og socialt. Begrebet ”assemble to disassemble” er en vision med fokus på, hvordan bygningen sammensættes så det er let at adskille og udskifte bygningsdele. Herved kan man opnå en forbedret materialecyklus, bruge materialerne direkte til en ny bygning eller omdanne dem til nye materialer til nybyggeri eller veje. 

Derudover skabes en bygning som understøtter et læringsmiljø, hvor både ansatte og brugere får en god og sund trivsel i form af forbedret indeklima. Samtidig får fritidsbrugere og lokalsamfund et vigtigt bidrag til bymiljøet. Skolen vil bidrage til den miljømæssige og økonomiske bæredygtighed, som handler om at reducere bygningens ressourceforbrug og miljøbelastning. Dette sikres gennem fokus på ressourceforbrug, affald og genanvendelse. 

Skolens konstruktion

De bærende konstruktioner udføres med traditionelle materialer som beton og stål, hvor bærende søjler og vægge udføres i kendte materialer og udgør det konstruktive system. Denne simple og traditionelle del af bygningskroppen er placeret parallelt med Skelbækgade, som i forvejen er præget af traditionelle bygværker. 

Skolens base er beklædt i mørke klinker, der understreger etagens forbindelse til byens gulv, asfalten, og det mørke udtryk af Kødbyens øvrige stueetager. Bygningens sokkel tilpasser sig terrænets niveauspring og skaber en aktiv kantzone med opholdsmuligheder. På skolens krop monteres glaserede skærmtegl med en trekantet profil, der med en hvid overflade fortolker Kødbyens industrielle arkitektur og understreger etagernes vandrette bånd. 

Projektdetaljer

Bygherre 
Københavns Kommune


Arkitekter 
Nord Architects A/S og BBP Arkitekter A/S 


Landskabsarkitekt 
BOGL ApS 


Rådgivende ingeniør 
Norconsult A/S


Udførelse 
BAM Danmark A/S 


Bruttoetageareal 
ca. 12.500 m2 


Byggeperiode 
Medio 2022 - medio 2024 


Kontraktform 
Totalentreprise 

Share on social media

Flere billeder

Location