Nybyg: Læringshus Nærheden

Med Læringshus Nærheden ønsker Høje-Taastrup Kommune at bygge den første folkeskole i Danmark, som fra første streg er designet til fremtidens undervisning og læring. Skoleprojektet på 15.500 m2 skal huse 0. til 9. klassetrin fordelt på fem spor, samt daginstitution og idrætshal. Projektet forventes færdigt august 2021.

Projektbeskrivelse

Læringshus Nærheden er en ny måde at tænke og bygge skole på, både pædagogisk og arkitektonisk. Læringshuset skal udfordre det konventionelle dannelsesbegreb og muliggøre, at vores børn naturligt leger og indlærer det 21. århundredes kompetencer. Høje Taastrup Kommune udskrev med dette formål en arkitektkonkurrence i to faser. Konkurrencen forløb i perioden august til årsskiftet 2017, og var baseret på et nytænkende idébaseret program uden begrænsende speficikke krav. Med dette udgangspunkt udviklede Christensen & Co arkitekter (CCO), Kjaer & Richter arkitekter (K&R), 1:1 landskab og Oluf Jørgensen A/S: Rådgivende Ingeniørfirma vinderforslaget ”Værket”. ”Værket” er en direkte arkitektonisk oversættelse af den pædagogiske vision. I en ”gridbaseret” konstruktiv struktur defineres rammerne for et dynamisk og værkstedsbaseret læringsmiljø. Landskabet eller ”skolegården” er ligeledes indarbejdet i ”Værket”. Uden synlige overgange kan læringen flyde mellem inde og ude på alle etager. Landskabet tilbyder således nye supplerende læringsmiljøer til både fordybelse og fysisk udfoldelse. Hele landskabet er bygget til det 21. århundredes klima. I en verden i forandring har vi et ansvar for at lære børnene om de små og de store sammenhænge. Landskabet er en fortælling om arter, vandcyklus, solenergi mv. i et frodigt miljø langt fra asfaltgården og 11 mands fodboldbanen som definerende ramme.    

Læringshuset ligger i den nye bydel Nærheden på kanten af Hedehusene by og det åbne land. Nærheden udvikles af udviklingsselskabet PS Nærheden, der drives af Realdania og Høje Taastrup Kommune. Bydelen er under udvikling og de første beboere er allerede flyttet ind mens andre projekter er under opførsel. Bydelen har en historie som industriområde, da der siden ca. 1880´erne har ligget et teglværk og efterfølgende en betonelementfabrik – og nu snart et ”læringsværk.” Børnene kommer fra de nye familieboliger i Nærheden samt fra Charlotteskolen og Hedehusene Skole. Som en integreret del af Læringshuset indgår en daginstitution i stueetagen og i samarbejde med PS Nærheden integreres en række udadvendte bydelsfunktioner og en samlet parkeringsløsning i konstruktion, der kan anvendes af borgerne i bydelen. Ambitionen med Læringshuset er at åbne bygningens landskab og stueetage op for borgerne og foreninger, og skabe en usynlig overgang mellem Læringshuset og de offentlige rum.

Projektdetaljer

Bygherre
Høje-Taastrup Kommune


Arkitekter
Christensen & Co. Arkitekter, Kjaer & Richter


Landskabsarkitekt
1:1 Landskab


Rådgivende ingeniør
Oluf Jørgensen A/S: Rådgivende Ingeniørfirma


Udførelse
BAM Danmark A/S


Bruttoetageareal
18.500 m2


Byggeperiode
Sep 2019 - Aug 2021


Kontraktform
Totalentreprise


Share on social media

Flere billeder

Location