Nybyg: Europaskolen København i Carlsberg Byen

Projektbeskrivelse

Europaskolen i København er en offentlig tresporet folkeskole og gymnasium med plads til ca. 900 elever.

Europaskolerne blev i sin tid oprettet for at betjene børn af personale og politikere i Den Europæiske Union, men fungerer i dag som internationale skoler af høj standard.

Skolen er rumligt organiseret i en 5-etagers karrè, der i stueetagen via kantinen sammenbindes med den fritstående sportshal. Sportshallen kan rumme en håndboldbane eller opdeles i op til tre sale. Omklædning og teknik er placeret i kælder.

Den offentligt tilgængelige parkerings-kælder har plads til 270 biler samt cykler. Der er direkte opgang fra p-kælderen til skolen. 

Udearealer er disponeret i tre niveauer: På terræn, over kantinen og over sportshallen. Ramper forbinder de tre niveauer til éet samlet lærings- og legelandskab. Legeplads og sportshal er placeret og designet så de kan benyttes uden for skolens åbningstid.

Skolens afdelinger har hver deres åbne trappe, der sammenbinder husets forskellige basisområder. Trappen er på udvalgte steder bred og har siddetrin, således at den transformeres fra at være en fordelingstrappe til at blive en læringstrappe.

Robusthed er prioriteret højt ved valg af materialer og løsninger. Med en rød-brun teglfacade med ornamentik og detaljer i gyldne metalplader, indpasser skolen sig naturligt i sine omgivelser . Vinduer er træ/aluminium og glas/aluminium med indbyggede persienner. Bærende konstruktioner består af betonelementer og kompositbjælker. Ikke-bærende vægge er af malerbehandlet gips og porebeton og glas. Nedhængte lofter er af akustikregulerende mineraluld. Gulve er belagt med linoleum, vinyl eller træ. Installationer er udført efter kravet om en moderne og fremtidssikret skole. Byggeriet er udført i henhold til energikrav BK2020.

Projektdetaljer

Bygherre
Carlsberg Byen 20D P/S


Arkitekt
Vilhelm Lauritzen A/S og NORD Arkitekter A/S


Konstruktioner
BAM Advies & Engineering


Installationer
EKJ Rådgivende Ingeniører


Udførelse
AM Danmark A/S


Bruttoetageareal
14.000 m2 skole og 11.200 m2 p-kælder


Byggeperiode
Jul 2016 – aug 2018


Kontraktform
Totalentreprise


Indretningsarkitekt
JJW arkitekter


Landskabsarbejder
6.300 m2


Share on social media

Flere billeder

Location