Nybyg: DTU Nanotech, Bygning 345C, Kgs. Lyngby

Projektbeskrivelse

DTU Nanotech er opført som en bygning dedikeret til forskning, uddannelse og innovation på højeste internationale niveau inden for mikro- og nanoteknologi.

Denne nye kontorbygning forbinder de eksisterende bygninger 345A og 345B med hinanden, og er dermed med til at understøtte et sammenhængende forsknings- og studiemiljø.

DTU Nanotech indeholder kontorarealer, møderum samt fællesfaciliteter. Desuden er der lavet et finmekanisk værksted til DTU Danchip (det Nationale Center for Mikro- og Nanofabrikation). Værkstedet er blevet udstyret med ventilationsanlæg til at filtrere olietåger. Bygningen er opført i henholdsvis to og tre etager, og har et stort gennemgående atrium. Bærende konstruktioner er for hovedhusets vedkommende udført af betonelementer mens værkstedsbygningen er udført i stål.

Facaderne er opbygget af præfabrikerede, lette elementer, der er beklædt med perforerede metalplader.

På udendørsarealer er der udført trappe med rampe og siddetrin samt øvrigt belægningsareal i chaussésten. Desuden er der mindre arealer anlagt med plantebede.

Projektdetaljer

Bygherre
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)


Arkitekt
Rørbæk og Møller Arkitekter ApS


Konstruktioner
Alectia A/S


Installationer
Alectia A/S


Udførelse
BAM Danmark


Bruttoetageareal
1.600 m2


Byggeperiode
Aug 2014 - dec 2015


Kontraktform
Hovedentreprise


Share on social media

Flere billeder

Location