Nybyg: DTU Biosustain, Bygning 220 - The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability

Projektbeskrivelse

Den nye forskningsbygning ”DTU Biosustain Bygning 220 (The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability)” på DTU Lyngby Campus er på 12.200 m2. På udførelsestidspunktet har det været den største enkeltentreprise DTU har indgået, og med sine seks etager den højeste bygning på DTU Lyngby Campus.

Kantine og omklædningsfaciliteter er placeret i stueetagen. På de øvre etager er der primært indrettet laboratorier og kontorer. Ikke-bærende vægge er af gips, glas og porebeton. Nedhængte lofter er af mineraluld og metal. Gulvbelægninger er af træ, vinyl, klinker og epoxy.​ Bygningens indendørs atrier sikrer lys og luft til et inspirerende arbejdsmiljø for centrets mere end 200 medarbejdere.

Bygningen indeholder højt avancerede forskningslaboratorier til bioteknologisk forskning med tilhørende supportlaboratorier, kontorer og møderum. Laboratorierne har høje krav til temperatur og renhed, og bygningen har en høj kompleksitet af installationer.​
Entreprisen er byggeteknisk kompliceret på grund af sammenbygning med eksisterende bygninger, store terrænforskelle og de mange installationer. Udover de normalt forekommende bygningsdele i et moderne byggeri, er installation for rene luftarter, stinkskabe  og diverse andet laboratorieudstyr indeholdt i entreprisen.​

De bærende konstruktioner består af betonelementer og kompositbjælker. Facader er af glas/alu. Tag er opbygget af tagpap på kileskåret isolering omkring to store ovenlys.​

Bygningens placering i forbindelse med eksisterende bygninger, har betydet høje krav til den logistiske planlægning og koordinering under opførelsen. ​

Projektdetaljer

Bygherre
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)


Arkitekt
Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S


Konstruktioner
MOE A/S Rådgivende Ingeniører


Installationer
MOE A/S Rådgivende Ingeniører


Udførelse
BAM Danmark A/S


Bruttoetageareal
12.200 m2


Byggeperiode
Jan 2015 - jul 2016


Kontraktform
Hovedentreprise


Share on social media

Flere billeder

Location