Nybyg: BIO4 - B14 Administrationsbygning

BAM Danmark har opført en ny administrations-og servicebygning i forbindelse med opførelse af HOFOR BIO4 på Amagerværket. Bygningen har et bruttoareal på 4.500 m2.

Stueetagen på 2.500 m2 indeholder kontorer, værksteder og omklædningsfaciliteter, 1. etage som er på 620 m2 indeholder kantine og produktionskøkken, 2. sal, på 680 m2, er indrettet til laboratorier og på 3. sal, 680 m2, placeres kontrolcenteret, der skal overvåge og styre hele produktionen af varme på Amagerværket.

Bygherren havde forud for kontrakttildelingen kåret Gottlieb Paludan Architects som vindere af en arkitektkonkurrence. BAM Danmark havde herefter til opgave at færdigprojektere projektet i samarbejde med Gottlieb Paludan Architects og rådgivende ingeniører JL Engineering og AB Clausen.

 

Administrationsbygningen er opført i en traditionel beton søjle/bjælke konstruktion med huldæk som etageadskillelse og efterfølgende glas-alufacader. Der er fra bygherres side stillet ekstraordinære krav til især luftlyds-isolering mellem de forskellige rum i huset – krav som ligger langt over normalen for almindeligt kontor-og laboratoriebyggeri.

Hele projektet er desuden omfattet af øgede krav og procedurer, idet det pga. af sin placering tæt op ad Amagerværkets produktionsfaciliteter, bliver betragtet som et kraftværksbyggeri, og ikke som et almindeligt byggeri. Det stiller større krav til sikkerhedsprocedurer, arbejdsopgavebeskrivelser, arbejdstilladelser og personlige værnemidler.

Bygningens facade er beklædt med bronzefarvede anodiserede aluplader. Facaden har været teknisk krævende at løse, idet der fra bygherres side er stillet ekstraordinære skrappe krav til brand-og lydisolering, som har givet udfordringer i forhold til at få lasten fra facaden overført til etageadskillelserne. Udfordringen er løst i et tæt samarbejde med Eiler Thomsen Alufacader A/S, med bl.a. lyddæmpende og brandsikrende isolering ved lodpostsamlingerne, samt et indført stålprofil, der samles momentstift ved etageadskillelserne.

 

Planlægning og koordinering af en kompleks opgave

Hele byggeriet har været en kompleks opgave, hvor HOFOR, som bygherre, sideløbende har udført opgaver i fagentrepriser, rundt om og henover BAM Danmarks totalentreprise, da administrationsbygningen er opført tæt op ad kraftværksbygningen. Det har betydet, at planlægningen af projektet har været berørt og tilpasset på alle parametre, for at få både vores eget og bygherrens projekt gennemført.

Byggeledelsen har deltaget i daglige koordineringsmøder, som i spidsbelastningen talte op mod 13 aktører, der skulle koordinere aktiviteterne på byggepladsen. Det har stillet store krav til tilpasningsparathed og til at kunne optage ændringer i forudsætningerne for arbejdet.

Samtidig har der været ekstraordinære udfordringer til planlægning og koordinering af alle byggeprocesserne på projektet, med både meget korte og lange tidshorisonter, og ikke mindst en stor tålmodighed og samarbejdsevne.

Desuden har udgravningsarbejdet for bygningen været udfordret af de mange eksisterende installationer i jorden. På byggefeltet ligger en 60 meter lang kølevandskanal på 5500x6500 mm, et 132KV elkabel og fjernvarmeledninger, og et stort antal installationer, der alle skulle være i drift under byggeriet og bevares efterfølgende. Ramningen af de 388 pæle blev derfor gennemført med største forsigtighed, med alternative opstillinger af rammebukken og anvendelse af aflastningsmadrasser, for ikke at skade installationerne i jorden.

På samme måde har funderingsarbejdet været en kompliceret opgave, hvor der er blevet tænkt utraditionelt og fundet nye løsninger for at få placeret fundamenterne korrekt på pælehovederne i den installationsfyldte jord.

BAM Danmark vandt opgaven i sommeren 2018, hvorefter byggeriet blev er opstartet i oktober samme år. Vi forventer at overdrage bygningen til HOFOR A/S primo 2020.

Projektdetaljer

Bygherre
HOFOR


Arkitekter
Gottlieb Paludan Architects


Rådgivende ingeniør
AB Clausen A/S


Udførelse
BAM Danmark A/S


Bruttoetageareal
2200 m2


Byggeperiode
2018 - 2020


Kontraktform
Totalentreprise


Kontraktsum
90 mio. DKK


Share on social media

Flere billeder

Location