Vores værdier og kompetencer

Værdigrundlag

BAM Danmark er en værdibaseret organisation og har som en del af Royal BAM Group integreret værdierne i det daglige arbejde og måde at omgås kollegaer og samarbejdspartnere på. Værdierne fra Royal BAM Group illustreres således:

Værdierne fra Royal BAM Group

BAM Danmark har fortolket ’Predictable performance’, ’Scalable learning’, ’Proactive ownership’ og ’Open collaboration’ som:

  • Samarbejde
  • Ejerskab
  • Troværdighed
  • Udvikling