Skolen på Hannemanns Allé er bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri

I BAM Danmark arbejder vi med byggerier, hvor kompleksiteten er høj, og hvor der er indtænkt bæredygtighed på mange parametre.

At bygge bæredygtigt er en del af vores ansvar og vi støtter bl.a. branchens udvikling via medlemskab hos Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA).

Med bæredygtige tiltag arbejder vi for at reducere CO2-udslippet og for udviklingen hen mod en cirkulær økonomi.

Vi går foran med de grønne løsninger, og vi arbejder for at være et så teknologisk funderet firma som muligt. Digitalt byggeri er noget af det, der kan give en bedre planlagt byggeproces – uden for meget spild.

Ligesom vores moderselskab måler vi os på, om vi er med til at skabe byggeri, der har miljømæssige kvaliteter, sociale kvaliteter og kvalitet for det område og de mennesker, det er tiltænkt.

Foreningen for byggeriets samfundsansvar

Vi søger de grønne løsninger

Konkret har vi aktivt valgt at udføre bygninger, der opsamler regnvand, som skal bruges til at vande med. Hvor der er genbrugsmaterialer til stede, bruger vi dem. Vi har eksperimenteret med at anvende havvand som køling. Som et meget konkret initiativ upcycler vi vores medarbejderes udtjente arbejdstøj gennem virksomheden Mascot

Vi udvælger samarbejdspartnere - bl.a. arkitekter og leverandører - der har de samme holdninger til bæredygtighed og ligesom os vil arbejde for at vælge de grønne løsninger.

bæredygtighed

Sammen med vores samarbejdspartnere certificerer vi byggerier indenfor DGNB, LEED, BREEAM og WELL.