Rasmus Hyldekvist Jensen og Bo Svendsen, BAM Danmark

Arbejdspladsen

I BAM Danmark tror vi på åbenhed. Vi arbejder som entreprenør og totalentreprenør aktivt for at skabe så megen åbenhed som muligt i vore projekter.

Det hører med til vores åbne og samarbejdende arbejdsmetoder, at vi ikke selv er bange for at blive set over skuldrene eller for at dele vores informationer med samarbejdspartnere, bygherre og myndigheder.

Manglende åbenhed er ofte en af de største udfordringer i et byggeprojekt. Det betyder, at bygherren ikke har mulighed for at gennemskue hverken økonomien eller hvor færdigt et projekt er.

Vi ønsker ikke være en lukket forretningsenhed – vi vil sætte den kundskab om byggeri, vi selv har, i spil med bygherre og med samfundet i øvrigt.

BAM Danmark ser commissioning i byggeriet som en positiv dialog- og kvalitetsstyringsproces, som er med til at øge transparensen og samspillet i et byggeri. Det højner kvaliteten. Vi har selv lært af de bygherrer, der har stillet intelligente krav til, hvad deres bygninger skal kunne. Og vi vil gerne dele ud af den viden.

Samfundsengagement

BAM Danmark arbejder efter et adfærdskodeks, der tager udgangspunkt i, at vi vil vise ansvar overfor vores omverden – både miljø og mennesker. 

De aftryk, vi sætter i form af bygninger og vores egen ageren, skal være i overensstemmelse med samfundets interesser som helhed. Vi har en forpligtelse både overfor vores ansatte og overfor alle, der påvirkes af vores aktiviteter.

BAM Danmark bekæmper aktivt social dumping. Vi er i gang med et projekt, der vil kunne registrere ID på alle, der er på byggepladserne. Det er samme princip, som eksempelvis Københavns Kommune har implementeret.

Vores ambition er at forhindre eller afbøde de negative virkninger af klimaændringer. Vi arbejder for at reducere CO2-udslippet og for udviklingen frem imod en cirkulær økonomi.

BAM Danmark bidrager vi positivt til BAM-gruppens bæredygtighedsmålsætninger, men vi sætter os også vores egne nationale mål. Vores CSR-politik lever herudover op til FN’s menneskerettigheder og OECD’s guidelines for multinationale selskaber.

Persondata

Vi respekterer vores kunders, ansattes, leverandørers og forretningspartneres privatliv – og vi håndterer persondata i overensstemmelse med BAM Danmarks politik for privatliv og cookies samt GDPR-lovgivningen i øvrigt.