BAM Danmark skal bygge multifunktionelt hus for Johannes Fog A/S

 Byggeriet skal huse erhvervsudlejning, uddannelsesfaciliteter til Copenhagen Business, auditorium, byggemarked, detailhandelsbutikker og boliger.

BAM Danmark er blevet valgt til at gennemføre totalentreprisen for Johannes Fog A/S, som fornyer og udbygger forretningen og hovedkontoret på Firskovvej i Lyngby med et nyt 6-etagers byggeri til en værdi af et trecifret millionbeløb. BAM Danmark indgår som totalentreprenør på hovedprojektet i partnerskab med Kant Arkitekter og Årstiderne Arkitekter, der er en del af Sweco, og som står for design, arkitektrådgivning, konstruktions- og ingeniørrådgivning.

Bebyggelsen er placeret på hjørnet af Nørgaardsvej og Firskovvej i Lyngby. Bygningen er udformet som 6 forskudte saddeltagsbygninger, hvis gavle vender mod nord/syd og som har indbyrdes forskydninger, der danner en række fremspring langs bygningens facader. Dermed nedbrydes bygningens store volumen visuelt og den integrerer sig i det omkringliggende landskab.

Bygningens ydre fremtræder som primært eller delvist træbeklædte facader og der skabes variation ved at arbejde med tætheden af trælister i form af blinde felter i samme rytme som vinduesåbninger.

Projekteringen er i fuld gang, og lige nu er pæleramningen for byggeriet under udførelse. Byggeriet skal afleveres til Johannes Fog A/S i efteråret 2022.

 

Social links