BAM Danmark skal opføre Ny Skole på Sluseholmen

Vinderprojektet af udbuddet for Ny skole på Sluseholmen er fundet, og det bliver BAM Danmark, der sammen med JJW Arkitekter, rådgivende ingeniørfirmaer AB Clausen og JL Engineering samt Thing Brandt Landskab og Keingart, skal projektere og opføre byggeriet for Københavns Kommune (ordregiver).

Den nye 3-sporede skole skal bygges på Sluseholmen mellem Sjællandsbroen og Ved Stigbordene og kommer til at rumme ca. 840 elever. Udover selve skolen, som bliver på fem etager (stue til 4. sal), bliver der opført et parkeringshus samt en sportshal. Sportshallen vil, med sin placering på toppen af p-huset, få udsigt over hele kvarteret og den bliver et lysende vartegn for hele Sluseholmen- kvarteret.

Københavns Kommune har i deres konkurrenceoplæg valgt at have fokus på skolen som en grøn byskole, som på trods af sin placering i et urbant miljø, skal tage naturen ind i skolen og skolen ud i naturen. I vinderforslaget er dette oplæg blevet bearbejdet, så det indgår som en del af temaet ’kredsløb’. Kredsløb skal forstås og indgå på flere forskellige måder: som ’Naturkredsløbet’, ’Det Sociale Kredsløb’, ’Bevægelseskredsløbet’ og ’Bygningskredsløbet’. Der er ved udarbejdelsen af vinderforslaget bl.a. lagt vægt på at sikre, at udearealerne bliver så grønne som muligt, og at man udnytter nærheden til kanalerne og de muligheder det giver for oplevelse og læring.  

Den nye skole på Sluseholmen bliver en grøn lunge for hele kvarteret, og med et indbydende grønt tagterrasse-landskab og tæt forbindelse mellem skole og det omgivne kvarter, vil skolen tilbyde bydelen et nyt attraktivt grønt byrum til leg, bevægelse og ophold.

Det er erfarne kræfter, som skal varetage opgaven med byggeriet af skolen på Sluseholmen: JJW Arkitekter står bag mange skole- og uddannelsesbyggerier, bl.a. den prisbelønnede Skolen i Sydhavnen, mens BAM Danmark bl.a. har stået for opførelsen af Europaskolen i Carlsberg Byen, der stod færdig sidste år.    

Selve byggeriet opstartes i første del af 2021. Parkeringshuset vil stå klar til brug i juli 2021, mens skolen bliver færdig til august 2023.

BAM Danmark skal opføre Ny Skole på Sluseholmen

Social links