DTU underskriver den største enkeltentreprise på DTU Lyngby Campus med hollandsk entreprenør

DTU har valgt at give universitetets største hovedentreprise til den hollandske entreprenørvirksomhed BAM. Entreprisen omfatter byggeriet af et nyt bioteknologisk forskningscenter, der skal huse DTU Biosustain - Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability. Byggeriet forventes at stå færdigt i juli 2016.

Vi står i en situation, hvor der udføres rigtig mange store bygge- og anlægsprojekter i Danmark. For at opnå en større mangfoldighed og flere tilbudsgivere på vore byggeprojekter, har det været en helt bevidst strategi at få udenlandske virksomheder til at byde ind på byggeriet. Derfor er det glædeligt at vi i dag har underskrevet kontrakten med BAM, og dermed kan se at vores strategi har båret frugt, siger Plan & Projektchef for DTU Campus Service, Ole Kristian Bottheim

Ny på markedet

BAM etablerede sig for nyligt på det danske marked med datterselskabet BAM Danmark A/S, og med DTU som bygherre, får BAM nu for alvor foden indenfor på det danske marked. Hovedentreprisekontrakten på 207 mio. kroner er samtidig den største enkelte entreprise i den over 4 mia. store byggeinvestering, der i disse år finder sted på DTU Lyngby Campus.

Vi har valgt BAM Danmark A/S fordi de havde det økonomisk mest fordelagtige tilbud, herunder organisering og processtyring. Vi glæder os til samarbejdet med BAM og til at skabe de optimale rammer for centrets forskning, fortsætter Plan & Projektchef Ole Kristian Bottheim.

DTU bygherre på mere end 20 byggeprojekter

DTU er bygherre på mere end 20 byggeprojekter på DTU Lyngby Campus, der over de kommende år skal danne de optimale rammer for et lærings- forsknings- og studiemiljø i verdensklasse. For BAM Danmark betyder kontrakten med DTU det bedste afsæt for at blive forankret i Danmark.

Vi er meget stolte over at blive valgt til dette job, det har en stor betydning for den videre udvikling af BAM Danmark A/S som en betydende spiller på det danske entreprenørmarked, siger administrerende direktør for BAM Danmark A/S, Bo Svendsen og fortsætter:

DTU er en kunde der passer lige ind i vores forretningsplan, og vi oplever DTU som en meget fremsynende bygherre, hvor vi i kraft af det udbudsmateriale, der er blevet udarbejdet til denne sag, har haft mulighed for at trække på ressourcer fra vores hovedkontor i Holland, fortsætter Bo Svendsen.

En forskningsbygning der skal skabe sammenhæng

Den 12.000 kvm store bygning i seks etager bliver den højeste bygning på DTU Lyngby Campus og placeres i den nordlige ende af Kemitorvet. Bygningen er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter i samarbejde med rådgivende ingeniørfirma MOE A/S, og bliver det nye hjem for DTU Biosustain - Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability, der er verdens første tværdisciplinære forskningscenter inden for biobæredygtighed. Bygningen vil indeholde højt avancerede forskningslaboratorier til bioteknologisk forskning foruden møde- og kontorfaciliteter samt fællesarealer for DTU.

Forskningscentret får en central placering i forhold til det store Life Science & Bioengineering bygningskompleks, og vil med en strøglignende underetage fungere som fysisk forbindelse mellem de to omkringliggende pladser. Med fællesarealer, mødelokaler og café for DTU’s studerende og ansatte, skal bygningen medvirke til at skabe sammenhæng, synergi og forbindelse mellem forskere, ansatte og studerende på DTU Lyngby Campus.

Om DTU Campusudvikling

DTU investerer i disse år i en omfattende udvikling af universitetets infrastruktur. Dette vil i særdeleshed finde sted på DTU Lyngby Campus. Der lægges vægt på at kunne tilbyde moderne forskningsfaciliteter af den højeste internationale standard i smukke og ikke mindst funktionelle omgivelser. DTU investerer mere end 4 mia. kr. i campusudvikling frem mod 2019.

Læs mere på www.dtu.dk/campusudvikling

Om BAM Danmark

BAM Danmark A/S er et datterselskab til BAM Utiliteitsbouw bv og en del af Royal BAM Group nv. BAM Danmark A/S har erhvervs-, institutions- og anlægsbyggeri inden for alle sektorer som markedsfokus.

BAM Danmark A/S grundlægges på visionerne fra BAM Utiliteitsbouw og har hermed stærke bånd knyttet til BAMs internationale organisation, hvor de især bygger på relationer til samarbejdspartnere og kunder. Igennem et stærkt samarbejde med internationale partnere og partnere på hjemmemarkedet vil BAM Danmark A/S opbygge sin markedsposition igennem de næste mange år.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • DTU Campus Service: Plan & Projektchef Ole Kristian Bottheim, okbo@dtu.dk, tlf. +45 21 36 30 94
  • BAM Danmark A/S: Adm. direktør Bo Svendsen, b.svendsen@bam-danmark.dk, tlf. +45 40 13 85 71

Social links