RSS Feed Nyheder

19 januar 2015

DTU har valgt at give universitetets største hovedentreprise til den hollandske entreprenørvirksomhed BAM. Entreprisen omfatter byggeriet af et nyt bioteknologisk
forskningscenter, der skal huse DTU Biosustain - Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability. Byggeriet forventes at stå færdigt i juli 2016.