3d visualisering

Digitalt byggeri

Digitalt byggeri  - Construction Intelligence

Vi arbejder strategisk med digitalisering og ser arbejdet med BIM som en mulighed for at effektivisere og undgå fejl og spild. Vi ønsker at gå foran i udviklingen frem mod mere digitalt byggeri, men vi arbejder også på at optimere vores økonomistyring og at bygge mere omkostningseffektivt.  

Som en integreret del af vores byggeproces anvender vi Construction Intelligence – vores digitale platform, der tilfører værdi til vores byggeprocesser først og fremmest ved at spare tid og materialer. Ved at skabe bygninger i 3D-modeller kan vi raffinere planlægningen af byggeprocessen, så vi tager højde for flere detaljer og undgår sammenstød imellem de forskellige grene af den meget komplekse proces, det er at opføre byggerier i stor skala.

Vores teams leverer detaljerede procesdiagrammer, som er fælles værktøj og referencepunkter gennem hele processer. Digitale værktøjer hjælper til at gøre tegninger bygbare, og vi får live kollisionskontrol på et dash-board. Vores BIM-projektledere kan skabe et langt bedre styring af byggeprocessen end det, man kender fra traditionelt byggeri.

Materialeforbruget kan reduceres, når man præcis kan beregne, hvilke mængder af materialer, der er behov for – og hvornår. Det giver en mere effektiv byggeproces. Samtidig bliver det enklere at undgå forsinkelser i byggeriet.

Bedre byggelogistik og mindre materialeforbrug

Højere effektivitet, større flow, mindre spild – BAM Danmark arbejder løbende med optimering af den effektive styring af byggeprojekter, som er nøglen til et vellykket byggeri. Det gør vi med traditionelle byggestyringsdyder, stort proceskendskab og digitale værktøjer.

Velfungerende byggelogistik, funktionsafprøvning, integrationstest, CX-proces og iagttagelse af Bygningsstyrelsens krav til mekaniske test er forudsætningen for, at bygningen afleveres til tiden, i høj kvalitet og med alle funktioner færdige til at tage i brug. Det er det, BAM Danmark er gode til at leve op til. Og det er det, vi vil gøre bedre end alle andre.