kran

Byggeentrepriser

Komplekse byggeprocesser kræver godt samarbejde

”Det er en af årsagerne til vores succes, at vi sætter vores partnere og rådgivere fri. Vores arkitekter får frit slag i forbindelse med en konkurrence. Først derefter kommer vi ind og siger, hvad der er ressourcer til. Så udvikler vi videre i samarbejdet. På den måde får bygherre mere arkitektur og mere bygning for pengene.” Rolf Chr. Nielsen, design- og udviklingsdirektør 

Vores arbejdsform er præget af dybt proceskendskab, som vi har opbygget i organisationen, og det engagement, der kendetegner BAM Danmarks medarbejdere. Vi stiller vores byggetekniske kompetencer til rådighed både i projekter, hvor vi er totalentreprenør og i projekter, hvor vi spiller en mindre rolle. Vi er en organisation af inkarnerede projektfolk, der fra top til bund har fuldt fokus på vores byggeprojekter.

Samskabelse er et nøgleord. Vi bygger i øjenhøjde, og vi tilpasser produktet til kundens behov. Vores mål er at være en entreprenør, der lytter til kunderne og inddrager dem i problemløsning undervejs i projektet. Vi ved, at vi når frem til de bedst mulige resultater gennem åbenhed.

Nogle af vores mest succesfulde byggerier indebærer også en commissioning-proces i samspil med en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces. Det er vores erfaring, at meget komplekse byggerier realiseres bedst gennem netop dialog og samarbejde.

Komplekse byggerier til aftalt tid

Organisatorisk er BAM Danmark gennemsyret af stabilitet og vedholdenhed. En systematiseret arbejdsproces er forudsætningen for, at vi lykkes med unika-projekter til den fastlagte tid og det aftalte budget.

Vores proceskendskab gør det muligt at håndtere det brede samarbejde tidligt og hele vejen gennem processen. Her opbygger vi vores byggeprojekter omkring en stram struktur med systematisk inddragelse af rådgivere, samarbejdspartnere, kunder og de forskellige nøglefag i vores egne teams.

Vi lader ikke fagligheder begrænse hinanden, men fokuserer på at få mest muligt byggeri for pengene

Den tidlige inddragelse betyder også, at alt er tilrettelagt, når byggeriet skal i gang. Når kontrakten med bygherre er underskrevet, har vi ofte allerede aftaler på plads med vores samarbejdspartnere. Det betyder, at vi kan tage fat på de efterfølgende processer med det samme. Og den tidlige inddragelse giver mindre risiko for forsinkelser på grund af splid mellem parterne bag et byggeri.

Renovering og energirenovering

Energirenoveringer er opgaver, hvor bæredygtighed oftest er i højsædet. BAM Danmark arbejder for at bygge så bæredygtigt som muligt.   

Renoveringsopgaver er et eksempel på en proces, hvor tidlig involvering handler om, at vi ikke kun skal huske at lytte til vores egen kunde, men også til kundens kunder. Er der for eksempel tale om et boligbyggeri, er det vigtigt at inddrage lokalsamfundet og høre beboerne i ejendommen.

Vi vil bygge med så stort fokus på lokalområdet eller kvarteret som muligt. Også når vi renoverer og energirenoverer.

Bedre byggelogistik og mindre materialeforbrug

Højere effektivitet, større flow, mindre spild – BAM Danmark arbejder løbende med optimering af den effektive styring af byggeprojekter, som er nøglen til et vellykket byggeri. Det gør vi med traditionelle byggestyringsdyder, stort proceskendskab og digitale værktøjer.

Velfungerende byggelogistik, funktionsafprøvning, integrationstest, CX-proces og iagttagelse af Bygningsstyrelsens krav til mekaniske test, er forudsætningen for, at bygningen afleveres til tiden, i høj kvalitet og med alle funktioner færdige til at tage i brug. Det er det, BAM Danmark er gode til. Og det er det, vi vil gøre bedre end alle andre.

Renovering og energirenovering

Energirenoveringer er opgaver, hvor bæredygtighed oftest er i højsædet. BAM Danmark arbejder for at bygge så bæredygtigt som muligt.   

Renoveringsopgaver er et eksempel på en proces, hvor tidlig involvering handler om, at vi ikke kun skal huske at lytte til vores egen kunde, men også til kundens kunder. Er der for eksempel tale om et boligbyggeri, er det vigtigt at inddrage lokalsamfundet og høre beboerne i ejendommen.

Vi vil bygge med så stort fokus på lokalområdet eller kvarteret som muligt. Også når vi renoverer og energirenoverer.

Bedre byggelogistik og mindre materialeforbrug

Højere effektivitet, større flow, mindre spild – BAM Danmark arbejder løbende med optimering af den effektive styring af byggeprojekter, som er nøglen til et vellykket byggeri. Det gør vi med traditionelle byggestyringsdyder, stort proceskendskab og digitale værktøjer.

Velfungerende byggelogistik, funktionsafprøvning, integrationstest, CX-proces og iagttagelse af Bygningsstyrelsens krav til mekaniske test er forudsætningen for, at bygningen afleveres til tiden, i høj kvalitet og med alle funktioner færdige til at tage i brug. Det er det, BAM Danmark er gode til at leve op til. Og det er det, vi vil gøre bedre end alle andre.