Totalentrepriser bygger på samarbejde og inddragelse

Service og teknologi går hånd i hånd i den integrerede byggeproces. Ved at træffe de rigtige valg på et tidligt tidspunkt og arbejde i detaljer er vejen banet mod fremtidens byggeri. 
 

 

BAM Danmark står bag en lang række komplekse kvalitetsbyggerier gennem de seneste år. Og en årsag til vores succes er, at vi fokuserer på samarbejde, inddragelse og nærhed i alle faser af et byggeri. 

Vi har specialiseret os i komplekst byggeri, men vi udfører alle former for byggeentrepriser indenfor en konkurrencedygtig prisramme, hvilket også betyder, at vi en hel del gange har stået som vinder af offentlige udbud. 

Som totalentreprenør arbejder vi med en systematiseret byggeproces, der sikrer, at alle parter, inklusiv bygherre, bliver hørt, så væsentlig viden og ønsker fortolkes og omsættes til kvalitet i byggeriet. 
 
Som hovedentreprenør står BAM Danmark bag nogle af de største, mest komplekse og markante skole- og institutionsbyggerier i hovedstadsområdet. Bygninger orienteret mod fremtiden og byggeri med grønt aftryk. Vi bygger for bygherrer, der har fokus på brugbarheden af bygningen og for slutbrugerne. 

BAM Danmark leverer som entreprenørvirksomhed byggeteknisk faglighed, stort proceskendskab og digitale værktøjer til understøttelse af byggeprocessen. BIM og Constructing Intelligence er en integreret del af vores arbejdsform. Vi faciliterer viden og overblik med digitale værktøjer, det giver overblik og i den sidste ende bedre byggestyring. 

Vi tænker os om undervejs i byggeprocessen

Vi har et højt engagement og bemanding i vores byggeprojekter, så vi også i praksis kan leve op til den serviceorienterede indstilling, der præger vores organisation.

I alle led af organisationen sætter vi en ære i at have en spørgende og undersøgende indstilling. Vi vælger de bedste samarbejdspartnere, arkitekter og ingeniører og vi lærer af højt kvalificerede bygherrer. Vi har dygtige fagfolk på alle poster og overskud til at være lydhøre, fordi byggeteknisk problemløsning har mange facetter og bør inddrage mange parter.

Vi bliver kort sagt ved med at tænke os om undervejs i byggeprocessen.

Som byggeentreprenør vil vi bygge så bæredygtigt, som muligt. Vi tilfører aktivt grønne løsninger til projekterne. Som rådgiver for vores kunder arbejder vi frem mod bæredygtighed - både i den færdige bygning, men også i selve byggeprocessen.

”Vi er med til at forandre Danmarks byer, og vi vil efterlade kvalitet til de næste generationer. Vores byggeekspertise skal skinne igennem alt, hvad vi gør. Vi vil bygge effektivt, have sikre byggepladser og hele tiden indtænke miljøet i vores byggeprocesser.” Bo Svendsen, administrerende direktør 

Byggeteknisk kompetence

Som bygge- og anlægsentreprenør er BAM Danmark baseret på traditionelle byggetekniske kompetencer og lang erfaring. Imidlertid er vi også en lærende organisation. Vi vil hele tiden skubbe grænserne for, hvad der kan lade sig gøre på en byggeplads og på det digitale tegnebræt. Vi bliver aldrig færdige med at undersøge, hvordan man optimerer processerne bag et byggeri.

Vi vil være i konstant udvikling og dele vores viden og kompetencer med vores samarbejdspartnere og samfundet omkring os.

”Nogle af de bygninger, BAM har bygget, giver kuldegysninger på den positive måde, når man træder ind i dem. Det er ikke noget en enkelt person kan skabe – det er resultatet af flere visionære personer og organisationers samskabelse. Vi går til totalentrepriser på en måde, så de forskellige fagligheder ikke begrænser hinanden. Vi inddrager de rigtige kompetencer på det rigtige tidspunkt, så arkitekter og ingeniører kan svare på bygherres ønsker på hver deres måde. Vi vil have det bedste fra alle verdener.” Rasmus Hyldekvist Jensen, produktionsdirektør 

Komplekse byggerier

Som entreprenør står BAM Danmark bag markante og komplekse byggerier som eksempelvis totalentreprisen på et multifunktionelt byggeri for Johannes Fog A/S, der udbygger sin forretning og sit hovedkontor med en blanding af erhvervsbyggeri, boligbyggeri og uddannelsesbyggeri. Som totalentreprenør på Læringshuset Nærheden har BAM Danmark for Høje-Taastrup Kommune opført det første skolebyggeri i Danmark, som fra første streg er designet til fremtidens anderledes krav til pædagogik, undervisning og læring.

DTU Risø renoverer og nybygger BAM Danmark DPIV, Vindenergi. Der er blandt andet tale om laboratoriebyggeri, der stiller høje krav til udsugning, vibrationsfrie fundamenter etc. og værkstedsbyggeri, som skal danne grundlaget for fremtidens forskning i vindenergi. I forbindelse med Amagerværket har BAM Danmark opført administrations- og servicebygningen HOFOR BIO4.

De byggerier, BAM Danmark realiserer, danner rammer for mennesker i fremtiden. De skal leve op til fremtidens krav. Uanset om det drejer sig om multifunktionsbyggeri, læringshuse, boligbyggeri, skolebyggerier, infrastrukturprojekter, kontorbyggeri, administrations- og servicebyggeri, virksomhedsdomiciler, institutionsbyggeri, laboratoriebyggeri, værkstedsbyggeri, renoveringsopgaver, lagerbyggeri, nybygning, tilbygninger eller ombygninger.

BAM Danmark har hovedkontor i Storkøbenhavn, og som totalentreprenør bygger vi i hovedstadsområdet, på Nordsjælland og det øvrige Sjælland. Vi vil gerne bygge i hele landet.

BAM Danmark – en del af Royal BAM Group

BAM Danmark er en del af Royal BAM Group – en af Europas største virksomheder indenfor feltet byggeri og ingeniørfaglig rådgivning og med en årlig omsætning på omkring 50 mia. kroner. Aktuelt arbejder Royal BAM Group på de indledende faser på Femern forbindelsen, hvor vi med udgangspunkt i Lolland Falster er med til at bygge forbindelsen til det tyske fastland.

BAM Danmark kan trække på den internationale ekspertise i Royal BAM Group – når der opstår særligt behov for at udvide den byggefagligere ekspertise, som er ledetråden i vores komplekse og vellykkede byggeprojekter.

Royal BAM Group har opført ikoniske bygninger og bæredygtigt byggeri i store dele af verden, fra stadions og lufthavne til broer, veje og ambassader og spektakulære museumsbygninger.

Royal BAM Group hjælper offentlige og private virksomheder med at reducere CO2-udledning og øge bæredygtigheden på bygninger og infrastruktur. BAM har klare målsætninger om at reducere CO2 forbruget med 50 procent i 2030 sammenlignet med 2015.

Digitalt byggeri

Safety First!